Toppmeny

Middel mot farlig bakterie

bakterier-2

Bakterien – som kan infisere sår du allerede har – heter VRE og har vist seg resistent mot antibiotika. Den ble nylig er oppdaget på Sørlandet sykehus og tidligere ved Oslo universitetssykehus. Den sprer seg raskt i miljøer med høy antibiotika-bruk.

Professor Dzung Diep og hans kollegaer ved NMBU har funnet et peptid – altså et protein – som kan drepe bakteriene. Han forklarer: – Peptidet heter enterocin K1. Det binder seg til et viktig protein på den antibiotika-resistente bakterien og lager deretter hull i den, slik at cellen dør. Det vi har funnet kan også bli brukt som diagnoseverktøy siden peptidet spesifikt kjenner igjen denne bakterietypen.

Tekst: Stein Bekkevold.

Kilde: Norges Miljø- og Biovitenskaps Universitet på Ås, og avisen Nationen. Arkivfoto.

, , , , , , , , , , ,

Comments are closed.