Toppmeny

Immunterapi hjelper

Female doctor comforting female patient lying in hospital bed

Kreftforskere i USA melder at de ser økende effekt av immunterapi mot kreft.

Behandlingen går enten ut på å stimulere pasientens eget immunsystem, slik at det blir bedre på å angripe kreftcellene, eller å sette inn menneskeskapte spesialproteiner som i prinsipp gjør det samme.

Behandlingen kalles noen ganger bio-terapi. De seneste tiårene har sett økende betydning av slik behandling. Nye typer terapi studeres nå, i takt med økt kunnskap og økt tilgang til spesielle proteiner.

Dessverre virker behandlingen best på spesielle typer kreft. Her er noen aktuelle terapier: Monoklone antilegemer er menneskeskapte versjoner av immunsystemets egne proteiner; de er svært effektive fordi de kan bygges sik at de angriper spesifikke kreftctyper. Immunkontroll-hemmere; disse ”slår av bremsene” på immunsystemet slik at det raskere og mer effektivt angriper kreften. Kreftvaksiner som injiseres og som starter immunsystemets kamp mot kreften, likt det som influensa- og andre vaksiner gjør. Forsterkere, som styrker immunsystemet på generelt vis og hjelper det i kampen også mot kreft.

Vi skal i en senere artikkel – så fort vi får rapporten fra USA – se nærmere på hvilke typer kreft man nå lykkes bedre i å bremse eller stanse. Test Stein Bekkevold. Kilde US Cancer Research Institute. Arkivfoto gospelherald.com

, , , , , , , , , , ,

Comments are closed.